DE VERBONDEN ADEM
wat is het en hoe werkt het ?

De adem is onze levensbron en het voertuig naar “ bewust zijn ”. Soms zetten we de adem vast of houden hem in, of we ademen onvolledig of oppervlakkig. Als je je ademhaling beperkt, zorgt dat voor fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel ongemak in je leven. Door de adem bewust te verbinden, geef je ruimte aan de vastgezette energie zodat die alsnog doorvoeld kan worden en herstel je je natuurlijke adempatroon.

Bij bewust verbonden ademen verbind je de inadem en uitadem met elkaar en worden de pauzes ertussen weggelaten. Je ademt actief in door je mond en laat de uitadem ontspannen “vallen”. De ingeademde energie brengt je lichaam naar een hoger trillingsniveau. De plekken in je lichaam waar emoties, blokkades of spanningen zijn opgeslagen, kunnen hierdoor worden aangeraakt en vrijgemaakt. Je verwerkt de opgeslagen pijn en creëert daardoor ruimte.

Door verbonden ademen maak je opnieuw contact met je emotionele systeem. Je leert ernaar te luisteren, emoties te doorvoelen en er bewust op te antwoorden. Kortom, je gaat beter leren voelen, kunt bewust ZIJN en neemt weer de regie over je leven.